Algemene leveringsvoorwaarden

Bestelling

  • Bestellingen (via de webwinkel) worden bekeken op haalbaarheid. Wij nemen hierover contact met u op.
  • Materialen kunnen door ons worden aangepast en zullen niet altijd hetzelfde zijn. We proberen wel dezelfde kwaliteit te handhaven.
  • Aan de productfoto's op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Levering

  • Bij bestellingen met een factuurwaarde onder de € 100,- brengen we € 6,75 aan verzendkosten in rekening. Verzendkosten bij bestellingen met een factuurwaarde boven de € 100,- zijn voor onze rekening.
  • Verzending geschiedt per post. Alle zendingen zijn voor risico van de koper.
  • We streven naar zes weken levertijd.             

Eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven eigendom van Ons Papier totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden. Bij niet-betaling is Ons Papier gerechtigd om direct en zonder gerechtelijke tussenkomst de goederen terug te vorderen.

Incasso- en aanmaningskosten

Alle kosten die noodzakelijk zijn om betaling te verkrijgen, komen voor rekening van de afnemer, hieronder vallen ook de kosten van een advocaat, deurwaarder enz.

Betaling

Betaling geschiedt door het factuurbedrag over te maken op bankrekeningnummer: IBAN: NL26INGB0669561452 BIC: INGBNL2A t.n.v. St. 's Heeren Loo o.v.v. het factuurnummer. De betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum in ons bezit te zijn.

Ruilen

Als een product van Ons Papier in uw winkel niet goed loopt, is het mogelijk (mits in goede staat) deze te ruilen voor andere producten van Ons Papier.

Toepassing

Als de leveringsvoorwaarden niet volledig worden opgevolgd, in welke vorm dan ook, kan dit een volgende levering ter discussie stellen.

Contact Ons Papier

Horaplantsoen 2
6717 LT Ede

Telefoon: 0318 - 679 251
[email protected]